Ruta d’Orientació

Dia passat, dia trobat

Durant aquesta activitat els nois i noies podran desenvolupar les seves habilitat d’orientació, tot vivint una gran aventura.

La ruta d’orientació els durà a paratges bucòlics tot aprenent la utilització del mapa i la brúixola.

237-ruta-orientacio